Pravni propisi o intelektualnoj svojini

Bilo koji znak koji može biti grafički predstavljen, može biti zaštićen zaštitnim znakom, pod uslovom da su takvi znakovi sposobni da u toku trgovine razlikuju robu ili usluge jednog fizičkog ili pravnog lica iz dobara i / ili usluga drugog fizičkog ili pravnog lica.