Pravni propisi i njihovo sprovođenje

Vlada na osnovu zajedničkog predloga ministarstva odgovornog za zdravstvena pitanja i ministarstva trgovine utvrđuje kriterijume za određivanje cena lekova koji imaju odobrenje za stavljanje u promet i koji se koriste u humanim proizvodima, a čiji je način izdavanja na recept, kao i najviše cene ovih lekova.