Administracija

Institucije koje daju doprinos

  • Specijalno tužilaštvo za borbu protiv sajber kriminala
  • Carina
  • Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija
  • Ministarstvo zdravlja
  • Državno tužilaštvo
  • Građanski sudovi
  • Ministarstvo unutrašnjih poslova
  • Poreska uprava
  • IPA

(Sve institucije uključene su u rad Koordinacionog tela)