Digital Competence in Esthetic Dentistry

2. Oktobar 2021 / 10:00 – 17:00
Crowne Plaza, Beograd

ZAŠTO SE PRIJAVITI?
Budite u toku…

O KONGRESU

Ideja o organizaciji stručnog skupa “Budućnost je sada” nastala je još pre dve godine. Situacija u svetu i kod nas je bila takva da smo morali da sačekamo neko bolje vreme za realizaciju ovog projekta.

Naši tradicionalni partneri IvoclarVivadent i naši prijatelji iz centra za edukaciju The TOP su podržali našu ideju o organizaciji stručnog skupa i pomogli u odabiru tema i predavača. Obzirom da smo odavno ušli u digitalno doba razumljivo je što su I predavanja orjentisana na digitalne protokole u terapijske svrhe.

Sigurni smo da je kvalitet programa na zavidnom nivou te pozivamo sve stomatologe, zubne tehničare kao i studente da dođu 02.10.2021. u hotel Crowne Plaza.

Look Inside

Why Digital Competence in Esthetic Dentistry

Digital Competence in Esthetic Dentistry

Lokacija

Crowne Plaza Beograd | Beograd 11070, Srbija

Predavači

Galip Gurel, Turska (live online)
Mirela Feraru, Izrael
Marko Jakovac, Hrvatska
Micele Temperani, Italija
Dimitar Filtchev, Bugarska
Igor Ristic, Srbija
Dragan Stolica, Slovenija

Datum održavanja

2. Oktobar, 2021 | 10:00 - 17:00

Prekongresna radionica

30. septembar - 1. oktobar 2021, Dieter Grubel

Dodatne informacije

www.plastdent.com

Imate pitanje, tu smo zbog Vas...

NAŠI PREDAVAČI

Deni Pavlović

Rođen u Beogradu 1979. godine. Završio Srednju zubotehničku školu u Beogradu 1997. godine, a zatim radio u nekoliko renomiranih zubotehničkih laboratorija.

U periodu od 2003. do 2006. godine stručno se usavršavao u oblastima fiksne, kombinovane i implantološke protetike u Edukacionom centru i zubotehničkoj laboratoriji STYLDENT u Arecu (Arezzo) u Italiji.
Otvaranje laboratorije za zubnu tehniku DENIDENT 2005. godine u Beogradu označava početak samostalnog rada.

U cilju stalnog usavršavanja pohađao razne stručne kurseve iz oblasti fiksne i implantoprotetike kod velikih majstora zubnetehnike kao što su Stefano Petreni, Claude Sieber, Mako Janos, Oliver Brix, Shiego Kataoka, Nondas Vlachopulos, Jungo Endo i drugi.

Pohađa Strauman Lab Academy-ju  2016.god
Od 2016 god. zvanično postaje opinion lider kompanije Ivoclar Vivadent za Srbiju iz oblasti upotrebljavanja keramičkih i kompozitnih materijala.
Bavi se edukacijom u vidu predavanja i kurseva iz raznih oblasti fiksne i implanto protetike.

Upisuje visoku školu strukovnih studija na “Stomatološkom fakultetu” Univerziteta u Beogradu koju i dalje pohađa.

Autorska predavanja, kursevi i članci:

  • Pravilno određivanje boje zuba kao važan preduslov za dobru protetsku rehabilitaciju 2016. (DPZTS, MTLab, Stomatološki fakultet u Beogradu)
  • Različite metode izrade keramičkih ljuski-vinira 2016. (DPZTS, MTLab)
  • Šrafom retinirane implantoprotetske nadoknade 2016. (Kongres Beška, Novi horizonti u zubnoj protetici- Kongres stomatologa u Sava Centru)
  • Protokol određivanja i reprodukcije boje zuba (All About the Colour) 2017. (Lab DeniDent, Kongres zubnih tehničara Hrvatske Opatija)
  • Zubni tehnicar 2017. (Zubotehnička škola Zvezdara)
  • Različite metode izrada keramičkih vinira(New Smile Style) 2017. (Lab DeniDent, NAUZRS Kongres zubnih tehničara u Vrnjačkoj banji, Majski susreti Banja Ždrelo)
  • Dentofacilalna analiza-estetski aspekt 2018. (Lab DeniDent, AD Moment Zadar, DPZTS)
  • Analogno-digitalni protokoli određivanja i reprodukcije boje i oblika centralnog sekutića 2018. (Digital Dental Meeting Crown Plaza, DPZTS, Majski susreti Divčibare, Kongres Stomatologa Crne Gore)
  • Toronto karika koja povezuje 2018. (Ivoclar Vivadent i PlastDent kurs u Beogradu, Kongres Dentalnih tehničara Hrvatske u Opatiji)
  • (New Smile Style)-Analiza, Prototip, Keramičke ljuske 2019.(članak za časopis “Dental Design” u izdanju Hrvatske komore dentalne medicine)

Predsednik Upravnog odbora Društva privatnih zubnih tehničara Srbije od 2017-2019.

Igor Ristić

Od diplomiranja u Srbiji 1996. godine, dr Ristić traži nove granice trendova estetske stomatologije i implantologije. Godine 1999., završava specijalizaciju iz Stomatološke protetike sa posebnim akcentom na bezmetalnu keramiku.

Godine 2001. u Beogradu, Srbija, osniva Centar za Dentalnu estetiku i implantologiju (CDEI), privatu kliniku sa timom ljudi, pasioniranih za transformaciju osmeha i poboljšanje kvaliteta života ljudi.

Dr Ristić širom sveta drži predavanja i treninge o planiranju tretmana i indirektnim restaurativnim proceduramam, sa fokusom na minimalno invazivne restaurativne procedure, implantologiju i protokole digitalne stomatologije. U ovim aktivnostima dr Ristic i CDEI intenzivno sarađuju sa svetskim vodećim dentalnim kompanijama.

Tokom svoje karijere, nagrađen je članstvom u ‘Internacionalnoj Akademiji Dentalne Facijalne Estetike’ u Nju Jorku, što je priznanje svetski renomiranih stručnjaka. Takođe, osnovao je Udruženje za Estetsku stomatologiju Srbije i bio je predsedavajući na Američkoj akademiji za restaurativnu stomatologiju 2019. godine.

Dr Ristić je član i predsedavajući Evropskog udruženja estetske stomatologije (ESCD).

Marko Jakovac

Vanredni profesor Marko Jakovac završio je Stomatološki fakultet u Zagrebu, Hrvatska 1998. godine. godine 2000-te, polaže državni ispit I dobija licencu za samostalni rad. Godine 2002-ge, počinje specijalizaciju stomatološke protetike. Nakon dobijanja magistarske titule 2003. godine, kao i doktorata 2008. godine, postaje viši asistent na Klinici za stomatološku protetiku Stomatološkog fakulteta u Zagrebu.

Od 2009-te godine, Marko Jakovac je docent i instruktor kursa ‘Napredne tehnike preparacije u fiksnoj protetici’ programa kontinuirane edukacije u Zagrebu. Godine 2010-te, postaje šef postdiplomskog kursa ‘Estetika u fiksnoj protetici na zubima i implantatima’. Godine 2012-te, postaje šef dodiplomskog kursa ‘Preklinička i laboratorijska fiksna protetika’. Godine 2013-te, dobija nagradu Dekana kao najbolji nastavnik Stomatološkog fakulteta u Zagrebu, te od 2015-te godine vodi kurs ‘Mikroskopi u stomatologiji’. Od 2015-te godine je u zvanju vanrednog profesora na Katedri za fiksnu protetiku.

Marko Jakovac je autor i koautor više naučnih radova i aktivni učesnik međunarodnih kongresa. On je internacionalni predavač i instruktor za Ivoclar Vivadent, Dentsply Sirona i Karl Zeiss. Potrpedsednik je Hrvatskog udruženja za minimalno invazivnu stomatologijui član Hrvatskog udruženja protetičara, Evropskog udruženja protetičara, Hrvatskog udruženja za implantologiju, Hrvatske medicinske asocijacijei Hrvatske komore dentalne medicine. Vlasnik je privatne stomatološke ordinacije ”Aestetica” u Zagrebu.

Mirela Feraru

Michele Temperani

Michele Temperani is a certified dental technician who specialized in the field of fixed denture prosthetics in the USA, where he attended the courses of the Tanaka Dental Technology Institute and the seminars of Masahiro Kuwata at the University of Washington.

For three years, he was the head of the ceramic department at Kiyosato Okamoto dental lab in Seattle ( USA ).

Since 1990, he has been co-owner of a dental laboratory in Florence together with is brother where he specializes in aesthetic ceramic restorations. He has been using the press technique for the fabrication of all-ceramic restorations sine 1998.

He conducts courses and holds lectures at international meetings on a regular basis and is the author of numerous publications

Galip Gurel

Dr. Galip Gurel graduated from the University of Istanbul, Dental School in 1981. He continued his education at the University of Kentucky, Department of Prosthodontics. Received  his MSc degree from Yeditepe University in, Istanbul.

Dr. Gurel is the founder and the honorary president of EDAD (Turkish Academy of Aesthetic Dentistry).

He was the President of the European Academy of Esthetic Dentistry (EAED) for 2011 & 2012.

He received “The Smigel” award in October 2014 which is granted biennially by New York University College of Dentistry to honor the best esthetic dentists in the world for the social contribution they create, their support for the improvement of esthetic dentistry ,their vision and determination and their ability to present innovative ideas around dentistry globally and the education they provide to the dental health professionals about advanced esthetics, technology and the new techniques in general dentistry.

He is also  a member of the American Society for Dental Aesthetics (ASDA) and American Academy of Restorative Dentistry (AARD) and the honorary diplomate of the American Board of Aesthetic Dentistry (ABAD) .

He is also the editor-in-chief of the Quintessence Magazine in Turkey and on the editorial board of the AACD journal, PPAD (Practical Procedure & Aesthetic Dentistry), EJED (European Journal of Esthetic Dentistry).

He has been lecturing on dental aesthetics all over the world and giving post graduate lectures on aesthetics dentistry.

He is a visiting professor at the New York University (USA) , Marseille Dental University (France) and Istanbul Yeditepe University (Turkey).

He is the author of “The Science and Art of Porcelain Laminate Veneers” published by Quintessence publications in 2003 translated into 12 different languages.

He has been practicing in his own clinic in Istanbul, specializing in Aesthetic Dentistry, since 1984.

A renown sportsman, Dr. Gurel has been the Captain of the Turkish National Team of Water Polo for 110 times, a World Champion of the Camel Trophy and a participant of the Paris-Dakar Rally.

Dimitar Filchev

Dragan Stolica

Dragan Stolica je vrhunski stručnjak u polju kompjuterizovane stomatologije. Svojim višegodišnjim iskustvom i kursevima na polju CAD/CAM stomatologije, jedan je od pionira kompjuterizacije u regionu Balkana. Kao predvodnik digitalne stomatologie, predavač je i demonstrator velikog broja kurseva, treninga i predavanja iz ove oblasti.

Poznavalac je kako digitalnog dizajna, tako i pripremnih radnji, u vidu izrade digitalne maske, digitalnog dizajna osmeha, kao i izrade modela, bezmetalnih nadoknada i radova vrhunske estetike.

Dosta priče, hajmo da uradimo nešto zajedničkim snagama